• Luật
  chuyên nghiệp.
  Phương pháp tiếp
  cận phù hợp

  Chúng tôi đảm bảo và bảo vệ các khoản đầu tư của khách hàng tại Việt Nam bằng cách giải quyết các vấn đề phức tạp và gây tranh cãi cao của họ thông qua tất cả các giải pháp thay thế Giải quyết Tranh chấp và giúp họ vượt qua sự phức tạp của luật Hàng hải, Bảo hiểm và Doanh nghiệp & Thương mại.

DNA của chúng tôi

Thị trường công nhận

Cam kết
xã hội

Tại sao khách hàng chọn chúng tôi

Danh tiếng trên thị trường, các giải thưởng và thứ hạng của chúng tôi là bằng chứng cho sự tin tưởng của khách hàng đối với chúng tôi.

Đội ngũ của chúng tôi

Nguyễn Mạnh Dũng

Luật sư thành viên cấp cao
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Hoang Quang Le

Luật sư cộng sự cấp cao
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Mai Anh

Luật sư cộng sự
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Kim Yến

Luật sư cộng sự
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Thị Ngân

Luật sư cộng sự
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Diệp Thị Diệu Thương

Luật sư cộng sự
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Lê Hương Dung

Luật sư cộng sự
Văn phòng Hà Nội

Trần Trung Hiếu

Luật sư cộng sự
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Diệp Tuyết Trinh

Thư kí
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trương Nữ Hoàng Giang

Thư kí
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thúy Nga

Kế toán trưởng
Văn phòng Hà Nội

Vũ Lương An

Quản lý văn phòng
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Sài Gòn

Phản hồi khẩn cấp

  Leave us your info

  and we will get back to you.