• Luật
  chuyên nghiệp.
  Phương pháp tiếp
  cận phù hợp

  Chúng tôi đảm bảo và bảo vệ các khoản đầu tư của khách hàng tại Việt Nam bằng cách giải quyết các vấn đề phức tạp và gây tranh cãi cao của họ thông qua tất cả các giải pháp thay thế Giải quyết Tranh chấp và giúp họ vượt qua sự phức tạp của luật Hàng hải, Bảo hiểm và Doanh nghiệp & Thương mại.

Cốt lõi của chúng tôi

Thành tựu trong ngành

Cam kết xã hội

Khách hàng chọn chúng tôi vì

Danh tiếng trên thị trường, các giải thưởng và thứ hạng của chúng tôi là bằng chứng cho sự tin tưởng của khách hàng đối với chúng tôi.

Đội Ngũ Dzungsrt & Associates

Nguyễn Mạnh Dũng

Giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Hoàng Quang Lê

Luật sư
TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Kim Yến

Luật sư
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Thị Ngân

Trợ lý Luật sư
TP. Hồ Chí Minh

Diệp Thị Diệu Thương

Trợ lý Luật sư
TP. Hồ Chí Minh

Trần Trung Hiếu

Trợ lý Luật sư
TP. Hồ Chí Minh

Lê Hương Dung

Trợ lý Luật sư
Văn phòng Hà Nội

Bùi Thị Thùy Dương

Trợ lý Luật sư
Hà Nội

Nguyễn Thanh Hòa

Trợ lý Luật sư
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Thanh Trâm

Trợ lý Luật sư
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Quang Thái

Trợ lý Luật sư
Hà Nội

Đỗ Ngọc Minh

Trợ lý Luật sư
Hà Nội

Đặng Ánh Ngọc

Trợ lý Luật sư
Hà Nội

Trần Diệp Tuyết Trinh

Thư ký
TP. Hồ Chí Minh

Trương Nữ Hoàng Giang

Thư ký
Hà Nội

Nguyễn Thị Thúy Nga

Kế toán trưởng
Hà Nội

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Sài Gòn

Phản hồi khẩn cấp

  Leave us your info

  and we will get back to you.