Tranh tụng Thương mại

Trang chủ  |  Tranh tụng Thương mại

Các luật sư của chúng tôi thực hành tranh tụng thương mại với tiêu chuẩn rất cao và rất quen thuộc với những yếu tố phức tạp của tranh tụng ở Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí cho các vấn đề pháp lý của khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại bao gồm:

  • Vận chuyển hàng hóa
  • Mua bán hàng hóa
  • Dịch vụ, phân phối và đại lý thương mại
  • Xây dựng
  • Bảo hiểm
  • Việc làm
  • Đầu tư và liên doanh,
  • Phá sản
  • Cổ đông,
  • Tranh chấp thương mại khác

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác