Kiện tụng
Thương mại

Trang chủ  |  Tranh chấp thương mại

Các luật sư của chúng tôi thực hành tranh tụng thương mại với tiêu chuẩn rất cao và rất quen thuộc với những phức tạp của tranh tụng ở Việt Nam, cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí cho các vấn đề pháp lý của khách hàng của chúng tôi.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại:

 

  • Vận chuyển hàng hóa
  • Mua bán hàng hóa
  • Dịch vụ, phân phối và đại lý thương mại
  • Sự thi công
  • Bảo hiểm
  • Thuê người làm
  • Đầu tư và liên doanh,
  • Mất khả năng thanh toán
  • Cổ đông,
  • Các tranh chấp thương mại khác

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội