Ngân hàng & Tài chính
Kiện tụng

Trang chủ  |  Tranh tụng ngân hàng & tài chính

Dzungsrt & Associates LLC là công ty được lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm luật sư và luật sư tư vấn hiệu quả và có kinh nghiệm trong một vụ án phá sản. Các luật sư của chúng tôi đã thụ lý rất nhiều vụ việc phá sản tại các tòa án Việt Nam, vì vậy chúng tôi có đủ kinh nghiệm để hỗ trợ khách hàng giải quyết các vụ việc phá sản phức tạp.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội