Ngân hàng & Tài chính
Kiện tụng

Trang chủ  |  Tranh tụng Ngân hàng & Tài chính

Creative problem solvers for complex financial & banking disputes

Chúng tôi cung cấp tư bấn thiết thực và hiệu quả về chi phí trong một loạt các vụ kiện Tài chính và Ngân hàng để giúp khách hàng của chúng tôi giải quyết các tình huống khó khăn.

Chúng tôi dành thời gian để hiểu thị trường và phù hợp về mặt văn hóa với khách hàng và có thành tích xuất sắc trong việc giải quyết các tranh chấp của khách hàng.

Kinh nghiệm của chúng tôi cho phép chúng tôi xem xét các tranh chấp từ mọi khía cạnh.

Nhiều vụ việc của chúng tôi đã được báo cáo bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, các phán quyết nổi tiếng và các vấn đề kỹ thuật.

Luật sư của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi để đưa ra lời khuyên chiến lược nhằm giải quyết sớm các tranh chấp.

Chúng tôi thích nghi với rủi ro danh tiếng liên quan đến các tranh chấp nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và lập kế hoạch chiến lược giải quyết tranh chấp của chúng tôi với vấn đề này trước tiên.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác