Wet Works

Trang chủ  |  Wet Works

Mảng Wet Works của Dzungsrt & Associates được công nhận trên toàn cầu là dẫn đầu thị trường. Luật sư của chúng tôi chuyên sâu về mọi khía cạnh của mảng Wet works. Điều này cho phép chúng tôi thu thập kiến thức, kỹ năng và chuyên môn cần thiết để phản ứng ngay 24/7 và cung cấp cho khách hàng các tư vấn đúng đắn, thiết thực với chất lượng cao bất kể địa điểm hoạt động hoặc giao dịch của họ.

Chuyên môn của chúng tôi

 •   thảm họa hàng hải,
 •   thương tích,
 •   các tai nạn như đâm va, tổn thất hoặc thiệt hại hàng hóa trên biển, cướp biển, nổ hoặc bị giữ bởi các nhóm cực đoan, xâm phạm lãnh hải, sự cố tràn dầu, trục vớt, tổn thất chung, trách nhiệm pháp lý của chủ tàu đối với ô nhiễm.

Khách hàng của chúng tôi

 • các nhà bảo hiểm chính
 • đại lý bảo hiểm
 • công ty xuất nhập khẩu
 • công ty giao nhận vận tải quốc tế
 • chủ tàu, người thuê tàu định hạn
 • người thuê tàu, đại lý vận tải
 • công ty cảng
 • các công ty đầu tư cảng biển

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội