Trên biển
Vận tải

Trang chủ  |  Trên biển

Hoạt động vận chuyển ướt của Dzungsrt & Associates được công nhận trên toàn cầu vì hoạt động dẫn đầu thị trường.

Luật sư của chúng tôi chuyên về tất cả các khía cạnh của vận chuyển ướt.

Điều này đã cho phép chúng tôi thu thập kiến thức, kỹ năng và chuyên môn cần thiết để phản hồi ngay lập tức 24/7, đồng thời cung cấp cho khách hàng của chúng tôi lời khuyên đúng đắn, thiết thực và chất lượng cao ở bất cứ nơi nào họ có thể thực hiện các hoạt động hoặc giao dịch.

Chuyên môn của chúng tôi

 • Thảm họa hàng hải,
 • Thương vong,
 • Các tai nạn như va chạm, mất hoặc phá hủy hàng hóa trên biển, cướp biển, nổ hoặc bị bắt giữ bởi các nhóm thù địch, xâm phạm lãnh hải, tràn dầu, trục vớt, bình thường, trách nhiệm pháp lý của chủ tàu đối với ô nhiễm.

Khách hàng của chúng tôi

 • Các công ty bảo hiểm chính,
 • Đại lý bảo hiểm,
 • Các công ty xuất nhập khẩu,
 • Giao nhận vận tải quốc tế,
 • Chủ tàu, chủ tàu,
 • Người thuê tàu, đại lý vận chuyển,
 • Các công ty cảng,
 • Các công ty đầu tư cảng.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội