Đâm va & Tai nạn hàng hải

Trang chủ  |  Wet Works  |  Đâm va & Tai nạn hàng hải

Trong trường hợp xảy ra đâm va, có nhiều vấn đề cần được giải quyết, bao gồm từ thương tích cá nhân đến các khiếu nại về hàng hóa và các khiếu nại về tàu, chúng tôi có kinh xử lý các vụ việc khó liên quan đến đâm va giữa tàu với tàu, tàu với giàn khoan, cầu cảng hay cơ sở hạ tầng ngoài khơi khác. Theo đó, sự tham gia khẩn cấp của chúng tôi trong những trường hợp như vậy luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đảm bảo nguyên vẹn quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chúng tôi có thể liên lạc và làm việc với các chuyên gia của khách hàng hoặc đề xuất các chuyên gia có kinh nghiệm. Đồng thời, hạn chế tối đa những bất lợi mà khách hàng có thể gặp phải trong phạm vi thẩm quyền của Việt Nam.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Wet Works Khác