Tổn thất chung

Trang chủ  |  Wet Works  |  Tổn thất chung

Các bên có quyền lợi liên quan đến hàng hóa thường xuyên tranh chấp khiếu nại của chủ tàu hoặc giữa các công ty bảo hiểm của họ liên quan đến tổn thất chung, dẫn đến các vụ việc đang chờ xử lý giữa các bên.

Với sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động hàng hải địa phương, công ty chúng tôi đại diện cho khách hàng của mình giải quyết các vụ việc liên quan nêu trên một cách thành thạo và hiệu quả.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Wet Works Khác