Thanh thải Xác tàu

Trang chủ  |  Wet Works  |  Thanh thải Xác tàu

Khi đắm tàu xảy ra, nó sẽ gây ra các nguy cơ về hàng hải và môi trường và do đó việc di dời xác tàu là cần thiết. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà việc di dời xác tàu không thể diễn ra ngay lập tức.

Với kinh nghiệm xử lý nhiều tình huống khó khăn, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xử lý thủ tục di dời xác tàu với cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan, đồng thời giải quyết việc bồi thường với các bên liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Wet Works Khác