Dry Works

Trang chủ  |  Dry Works

 Trong hơn 20 năm hành nghề Hàng hải và Thương mại của Dzungsrt & Associates đã được công nhận là dẫn đầu trong lĩnh vực hàng hải, cả trong nước và quốc tế. Công ty của chúng tôi được một số tổ chức tín nhiệm quốc tế công nhận là ‘Công ty Luật Hàng hải tốt nhất Việt Nam’ và được khách hàng trong nước và quốc tế chỉ định nhiều.

Đội ngũ của chúng tôi giàu chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành đối với pháp luật Việt Nam và phạm vi các công ước quốc tế áp dụng cho hoạt động hàng hải, điều này giúp chúng tôi có những tư vấn và kiến thức chuyên sâu.

Chuyên môn của chúng tôi

 • Chứng từ vận tải biển và thương mại quốc tế
 • Khiếu nại hàng hóa
 • Tranh chấp hợp đồng thuê tàu
 • Thủ tục luật hàng hải
 • Đóng tàu và tài chính tàu biển
 • Bảo hiểm hàng hải

Khách hàng của chúng tôi

 • Chủ tàu và bên khai thác tàu
 • Bên khai thác tàu thương mại/thuê tàu và du thuyền
 • Cảng và cầu cảng
 • Hãng vận tải
 • Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I Clubs)
 • Nhà cung cấp dịch vụ logistics
 • Hải quan và kiểm dịch

Luật sư chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội