Trên đất liền
Vận tải biển

Trang chủ  |  Trên đất liền

Hoạt động Vận chuyển và Thương mại của Dzungsrt & Associates đã được công nhận trong hơn 20 năm là hoạt động hàng đầu trong ngành hàng hải, cả trong nước và quốc tế.

Công ty của chúng tôi được một số tổ chức tín nhiệm quốc tế công nhận là ‘Công ty Luật Vận tải biển Tốt nhất Việt Nam’ và được khách hàng trong nước và quốc tế ưa thích.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ một loạt các nhà khai thác trong toàn ngành, bao gồm:
 
 • Chủ tàu và người điều hành,
 • Các nhà điều hành thuyền thương mại / cho thuê và giải trí,
 • Cổng và thiết bị đầu cuối,
 • Câu lạc bộ P & I,
 • Giao nhận hàng hóa,
 • Hải quan và kiểm dịch.
 

Khách hàng của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có chuyên môn và kinh nghiệm đáng kể trong ngành đối phó với luật pháp quốc gia Việt Nam và phạm vi các công ước quốc tế áp dụng cho hoạt động hàng hải.

Điều này giúp chúng tôi đưa ra chuyên môn sâu và kiến thức tuyệt vời cho các lời khuyên của mình. Nhóm thường xuyên tư vấn cho khách hàng về:

 • Tài trợ tàu,
 • Bảo hiểm hàng hải,
 • Phản ứng tai nạn,
 • Thủ tục của Bộ Hải quân (bao gồm cả vụ bắt giữ tàu),
 • Trọng tài quốc tế.
 
 

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội