Bảo hiểm và Quản lý rủi ro
Trên đất liền

Trang chủ  |  Trên đất liền  |  Bảo hiểm và Quản lý rủi ro

Lĩnh vực vận tải biển là một ngành có rủi ro cao đòi hỏi phải mua bảo hiểm cho hàng hóa và tàu thuyền như bảo hiểm P&I hoặc H&M. Công ty chúng tôi thông thạo các chính sách bảo hiểm hàng hải được sử dụng trong ngành vận tải biển, cũng như các nghĩa vụ và quyền lợi của người bảo hiểm và người được bảo hiểm. Luật sư của chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các lỗi và giả định phổ biến do người gửi hàng, người nhận hàng, người vận chuyển, công ty bảo hiểm đưa ra có thể dẫn đến các chi phí không lường trước hoặc không có khả năng thu hồi tổn thất

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi có mối quan hệ lâu dài với các công ty bảo hiểm nổi tiếng, chẳng hạn như:

  • Bảo hiểm Bảo Long
  • Bảo hiểm Bảo Việt
  • Bảo hiểm PVI
 

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội