Bảo hiểm & Quản lý Rủi ro

Trang chủ  |  Dry Works  |  Bảo hiểm & Quản lý Rủi ro

Vận tải biển là một ngành có rủi ro cao do đó, các công ty thường mua bảo hiểm cho hàng hóa, tàu như bảo hiểm P&I hoặc H&M.

Luật sư của chúng tôi cung cấp tư vấn hiệu quả cho khách hàng khi xem xét một số lỗi và giả định phổ biến do người gửi hàng, người nhận hàng, người vận chuyển, công ty bảo hiểm đưa ra có thể dẫn đến các chi phí không được lường trước hoặc không có khả năng thu hồi tổn thất.

Dzungsrt & Associates cũng xử lý các hợp đồng bảo hiểm hàng hải đa dạng được sử dụng trong ngành vận tải biển. Ngoài ra còn có một cái nhìn sâu rộng về quan điểm, nghĩa vụ và quyền của bên bảo hiểm và bên được bảo hiểm.

Do đó, các luật sư của chúng tôi, những người hành nghề trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp với kiến thức sâu rộng về ngành bảo hiểm hàng hải, có thể mang lại lợi ích cho khách hàng khi chúng tôi làm việc lâu dài và giao dịch với các công ty bảo hiểm nổi tiếng của Việt Nam như Bảo hiểm Bảo Long, Bảo Việt, PVI, v.v.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Dry Works Khác