Hàng hóa & Chứng từ Vận chuyển

Trang chủ  |  Dry Works  |  Hàng hóa & Chứng từ Vận chuyển

Luật sư của chúng tôi tư vấn nhanh chóng và hiệu quả về các giao dịch và tranh chấp liên quan đến thủ tục vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Đặc biệt, với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm của mình, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng liên quan đến các tranh chấp hàng hóa và vận đơn thông qua tranh tụng, trọng tài, thương lượng và hòa giải.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến hàng hóa và vận đơn:

 • Vận đơn và các Chứng từ vận chuyển khác
 • Khiếu nại hàng hóa
 • Xử lý hàng tồn lâu tại cảng
 • Vấn đề số lượng và chất lượng
 • Bắt và cầm giữ
 • Thư tín dụng
 • Thư bảo lãnh
 • Các vấn đề về chính sách đối với các công ty bảo hiểm trách nhiệm và đối với các bên khai thác
 • Bảo hiểm hàng hóa
 • Thu hồi hàng hóa
 • Cứu hộ và Tổn thất chung

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ mọi khách hàng, đặc biệt là:

 • Bên khai thác (hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận tải, logistics)
 • Nhà bảo hiểm và Bảo hiểm hàng hóa
 • Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I Clubs)
 • Bên gửi hàng
 • Bên nhận hàng
 • Luật sư Hàng hải
 • Giám định viên
 • Nhà Phân bổ Tổn thất chung

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Dry Works Khác