Trục vớt

Trang chủ  |  Trục vớt

Khi tàu gặp nguy hiểm, mắc cạn hoặc bắt đầu chìm thì cần thiết phải tiến hành trục vớt hàng hải, nếu không có thể dẫn đến hậu quả nặng nề về nhiều mặt, bao gồm ô nhiễm môi trường hoặc thương tật do hoạt động trục vớt.

Với phản ứng nhanh chóng và hiểu biết về các hoạt động hàng hải tại địa phương, các luật sư của chúng tôi sẽ tham gia để giúp các bên tìm hiểu lợi ích và quyền của họ cũng như lĩnh vực bồi thường để có lợi ích tốt nhất.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Wet works Khác