Va chạm, Tai nạn Hàng hải
Trên biển

Trang chủ  |  Va chạm, Tai nạn Hàng hải

Với sự hiểu biết sâu sắc về các hoạt động hàng hải địa phương, công ty của chúng tôi đại diện cho khách hàng của chúng tôi trong các vấn đề va chạm và thương vong hàng hải.

Thông qua việc tham gia khẩn cấp tai nạn hàng hải, chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết thực, hiệu quả cho khách hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Chúng tôi có thể làm việc với các chuyên gia đã chọn của bạn hoặc đề xuất các chuyên gia có kinh nghiệm giữ lại, đồng thời giảm thiểu mọi bất lợi có thể xảy ra trong phạm vi quyền hạn của Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ chính

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác