Triết lý của chúng tôi

Trang chủ  |  Về chúng tôi  |  Triết lý của chúng tôi
 • Luật sư chuyên nghiệp. Phương pháp tiếp cận phù hợp

  AsiaLaw

 • Phương pháp tiếp cận mang tính thực chất và đa dạng

  Benchmark

 • Cung cấp dịch vụ pháp lý phù hợp với kỳ vọng của khách hàng trong các vụ việc quốc tế

  Legal 500

Triết lý của chúng tôi

 • Con người

Giá trị của Công ty được hợp thành từ giá trị, tính sáng tạo của mỗi nhân viên, sức mạnh từ tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn của từng nhóm nhân viên và sức mạnh tổng hợp của toàn thể Công ty. Vì vậy, Công ty tôn trọng giá trị của nhân viên, tạo mọi cơ hội thuận lợi để họ thể hiện và phát huy tối đa năng lực của mình

 • Sự chân thật và minh bạch

Mọi thành viên của Công ty, dù ở cương vị nào cũng luôn sẵn lòng cung cấp và giải thích thông tin một cách đầy đủ và chính xác, rõ ràng và minh bạch trong các hoạt động, chân thành thạo lập các mối quan hệ, uy tín và nghiêm túc trong công việc.

 • Liêm chính

Hành nghề có đạo đức, tuân thủ nghiêm khắc các nguyên tắc đối với luật sư chuyên nghiệp là nền tảng hoạt động và phát triển của từng luật sư và của toàn Công ty.

 • Công bằng

Công ty đảm bảo rằng tất cả nhân viên không kể đến giới tính, tuổi tác, chủng tộc, màu da, tầng lớp và tôn giáo đều có cơ hội bình đẳng trong việc thể hiện giá trị bản thân, mở rộng khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống của chính họ và những người xung quanh, tiến đến cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng.

 • Duy trì và thay đổi

Thừa hưởng danh tiếng được xây dựng qua các năm hoạt động, Công ty luôn duy trì và phát huy những giá trị đã được công nhận. Đồng thời tạo ra những thay đổi cũng như định hướng phát triển Công ty trong những năm tới.

 • Chia sẻ hạnh phúc

Tại nơi làm việc và trong xã hội, Công ty tôn trọng quyền tự do phát triển và thể hiện tính cách cá nhân cũng như các tư tưởng về văn hoá – xã hội của mỗi nhân viên nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, có sự tin tưởng, lắng nghe và chia sẻ, mang đến sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân viên để họ tiếp tục cống hiến, khẳng định giá trị cốt lõi của Công ty – Con Người.

Phong cách làm việc của chúng tôi

Nhanh chóng

Tốc độ chính là yếu tố quyết định trong vận chuyển hàng và thương mại quốc tế

Thực tế

Cách tiếp cận mang tính chiến lược không thật sự hiệu quả. Vậy nên lời khuyên của chúng tôi được đưa ra và thi hành theo định hướng hiệu quả cao nhất cho khách hàng

Rõ ràng

Phong cách làm việc của chúng tôi là dễ tiếp cận và thẳng thắn. Sự minh bạch là điều chúng tôi quan tâm

Có trọng điểm

Thành thục về chuyên môn pháp lý trong các lĩnh vực hành nghề là một phần trong cốt lõi của chúng tôi

Kiên trì

Chúng tôi kiên trì đến cùng để thành công bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Đạo đức

Chúng tôi bảo đảm vốn đầu tư của khách hàng với các tiêu chuẩn cao về sự chính trực

Chăm sóc khách hàng

Con người là vốn quý nhất. Chúng tôi xem trọng khách hàng như chính bản than mình và chăm sóc đội ngũ nhân sự của chúng tôi như một gia đình