Bất động sản

Trang chủ  |  Bất động sản

Kinh doanh bất động sản ở Việt Nam hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức. Nó liên quan đến một loạt các vấn đề, bao gồm mua lại và chuyển nhượng, quyền lợi, phát triển, cho thuê và M&A liên quan đến bất động sản, v.v.

Với bề dày thành tích về tất cả các khía cạnh của các dự án bất động sản, luật sư của chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ chủ nhà, nhà tài chính, quỹ, nhà phát triển cho đến nhà thầu xây dựng và người thuê.

Với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, nhóm của chúng tôi cũng xử lý các vấn đề gây tranh cãi trong lĩnh vực bất động sản, từ trọng tài đến tranh tụng.Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Các ngành khác