Hợp đồng Thuê tàu

Trang chủ  |  Dry Works  |  Hợp đồng Thuê tàu

Công ty của chúng tôi giải quyết mọi khía cạnh của tranh chấp hợp đồng thuê tàu, cho dù đó là hợp đồng thuê tàu hạn định, hợp đồng thuê tàu chuyến, thuê tàu trần và/hoặc hợp đồng giám sát. Với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về luật hàng hải Việt Nam, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề của quý vị một cách hiệu quả về mặt thời gian để giảm thiểu sự gián đoạn.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê tàu:

  • Thời gian Làm hàng và Dôi nhật
  • Không trả tiền thuê tàu
  • Cảng/cầu cảng không an toàn
  • Vi phạm/chấm dứt kỷ luật
  • Hàng hóa nguy hiểm
  • Vấn đề thẩm quyền
  • Thư Bảo đảm
  • Bắt giữ và thả tàu 
  • Mọi khía cạnh hợp đồng phát sinh từ tai nạn hàng hải
 
 

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Dry Works Khác