Thiền thương mại
thức giải quyết thay thế

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Phương thức giải quyết tranh chấp  |  Hòa giải thương mại

Là một công ty luật chuyên về phương thức giải quyết thay thế tại Việt Nam, chúng tôi có kinh nghiệm đầu tiên trong việc phát triển hòa giải thương mại tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp lời khuyên pháp lý và chiến lược cũng như các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí cho các vụ việc hòa giải liên quan.

Kinh nghiệm của chúng tôi

Đối tác cấp cao của chúng tôi đã được xếp vào danh sách hòa giải viên thuộc Ban hội thẩm của nhiều trung tâm hòa giải uy tín như VMC, MHJMC, JIM, điều này đã trang bị cho chúng tôi cái nhìn thực tế trong việc xử lý các vụ việc hòa giải.

Chúng tôi cũng đã tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo Nghị định 22/2017 / NĐ-CP về hòa giải thương mại nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển của hòa giải ở Việt Nam.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội