Hòa giải Thương mại

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Giải quyết Tranh chấp  |  Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR)  |  Hòa giải Thương mại

Là một công ty luật chuyên về ADR tại Việt Nam, chúng tôi có kinh nghiệm đầu tiên trong việc phát triển hòa giải thương mại tại Việt Nam.

Đặc biệt, chúng tôi đã tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển của hòa giải tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng đã được đưa vào danh sách hòa giải viên thuộc tại nhiều trung tâm hòa giải uy tín như VMC, MHJMC, JIM.

Phó giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Minh cũng là Hòa giải viên được Công nhận của CEDR, Hòa giải viên VICMC.

Kiến thức sâu rộng của chúng tôi đã giúp chúng tôi phát triển khả năng và chuyển dịch rất tốt vào thực tế và kinh nghiệm của chúng tôi trong vấn đề này đã trang bị cho chúng tôi cái nhìn thực tế trong việc xử lý các vụ việc hòa giải. Theo đó, chúng tôi cung cấp các tư vấn pháp lý và chiến lược cũng như các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí cho các vụ việc hòa giải liên quan.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác