Cơ sở hạ tầng & Xây dựng

Trang chủ  |  Cơ sở hạ tầng & Xây dựng

Lĩnh vực Cơ sở hạ tầng & Xây dựng luôn là động lực chính trong sự phát triển kinh tế với tốc độ nhanh của Việt Nam.

Nó cũng vô cùng khắt khe vì mỗi dự án là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi các công ty xây dựng sẽ phải cân đối giữa việc hoàn thành dự án kịp thời trong ngân sách và khả năng vượt chi phí và tiến độ luôn hiện hữu cũng như rủi ro tranh chấp tiềm ẩn phát sinh từ tiến độ xây dựng.

Tại Dzungsrt & Associates, các chuyên gia pháp lý của chúng tôi, với kiến thức chuyên sâu về tất cả các khía cạnh của xây dựng cơ sở hạ tầng và hiểu biết sâu sắc về ngành này, đã tự hào cung cấp cho khách hàng những lời khuyên hài lòng và hiệu quả nhất.

Chúng tôi cũng tranh tụng và giải quyết tất cả các loại tranh chấp xây dựng. Cùng nhau, chúng tôi bảo vệ lợi ích của bạn liên quan đến đầy đủ các vấn đề xây dựng trên tất cả các diễn đàn, bao gồm:

  • Tòa án,
  • Trọng tài,
  • Hòa giải,
  • Các thủ tục giải quyết tranh chấp khác.Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội

Các ngành khác