Tranh tụng Hàng hải

Trang chủ  |  Tranh tụng Hàng hải

Dzungsrt & Associates xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến tranh tụng và trọng tài trong nước và quốc tế trong lĩnh vực vận tải biển.

Chuyên môn của chúng tôi

Các luật sư tranh tụng trong lĩnh vực vận tải biển của chúng tôi được đào tạo bài bản trong cả tư vấn và tiến hành tranh tụng hàng hải, bao gồm:

  • Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
  • Tranh chấp hợp đồng thuê tàu
  • Vận đơn
  • Thỏa thuận quản lý
  • Mua bán tàu biển đóng mới và đã qua sử dụng
  • Tranh chấp hợp đồng đóng tàu
  • Các vấn đề trên biển – bao gồm đâm va, cứu hộ và phân bổ tổn thất chung
  • Bảo hiểm hàng hải
  • Bảo vệ các khiếu nại về ô nhiễm dầu
  • Thực thi an ninh đối với tàu biển

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác