Vận tải biển
Kiện tụng

Trang chủ  |  Kiện tụng vận chuyển

Dzungsrt & Associates xử lý rất nhiều vấn đề liên quan đến kiện tụng và trọng tài trong nước và quốc tế liên quan đến vận chuyển.

Chuyên môn của chúng tôi

Các luật sư kiện tụng vận tải biển của chúng tôi được đào tạo bài bản trong việc tư vấn và tiến hành một loạt các tranh chấp hàng hải, bao gồm:

 

  • Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
  • Tranh chấp của bên thuê tàu
  • Thỏa thuận quản lý
  • Mua bán nhà mới và đồ cũ
  • Tranh chấp hợp đồng đóng tàu
  • Các vấn đề của Bộ Hải quân – bao gồm va chạm, cứu hộ và trung bình chung
  • Bảo hiểm hàng hải
  • Bảo vệ các tuyên bố về ô nhiễm dầu biển
  • Thực thi an ninh đối với tàu thuyền

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội