Cam kết xã hội

Trang chủ  |  Về chúng tôi  |  Cam kết Xã hội
 • Trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến cho xây dựng Luật Việt Nam

  Global Arbitration Review

 • Được trang bị đầy đủ để cung cấp những giải pháp thực tiễn và hiệu quả cho các vấn đề pháp lý

  Global Arbitration Review

Cam kết cộng đồng của công ty chúng tôi được định hướng bằng trách nhiệm trong việc định hình lại môi trường pháp lý Việt Nam và chăm sóc thế hệ người hành nghề luật tương lai.

Đóng góp của chúng tôi cho Pháp luật

 • Có đóng góp đáng kể đối với Bộ Quy tắc tố tụng trọng tài 2017 của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam
 • Bình luận Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam 2015 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài (2014) và Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thủ tục về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (2019-2020)
 • Bình luận Dự thảo Bộ quy tắc tố tụng Trọng tài và Hoà giải của Trung tâm Hoà giải Việt Nam (2015-2016)
 • Làm việc với cố vấn nước ngoài để thiết kế Sổ tay thẩm phán dựa trên việc giải quyết các vụ án liên quan đến Hoà giải và Trọng tài cho Toà án Nhân dân tối cao Việt Nam (2015-2017)
 • Ông Nguyễn Mạnh Dũng, là thành viên Tổ biên tập Ban soạn thảo Bộ Tư pháp Việt Nam, đã giúp soạn thảo Nghị định số 22/2017 của Chính phủ về Hoà giải thương mại tại Việt Nam (2014-2017)
 • Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao về Dự thảo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP (2013-2014)
 • Ông Nguyễn Mạnh Dũng, thành viên Ban soạn thảo Bộ tư pháp Việt Nam, đã giúp soạn thảo Nghị định số 63 của Chính phủ - luật Trọng tài mới thay thế luật về Trọng tài năm 2003 (2010-2011)
 • Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Uỷ viên Thường trực Ban Biên tập Ban soạn thảo Luật Trọng tài của Hội Luật gia Việt Nam (VLA), đã hỗ trợ việc soạn thảo luật Trọng tài mới năm 2010 – thay thế pháp luật về Trọng tài năm 2003.

Learn more

Ươm mầm thế hệ người hành nghề luật tương lai

Tài trợ Học bổng Globalized Era Scholarship

Tham gia các cuộc thi phiên tòa giả định do các trường đại học tại Việt Nam tổ chức với vai trò là trọng tài viên/giám khảo từ năm 2012 đến nay

Hội Young Vietnam ADR

Trang Nguyễn, Đồng sáng lập và Điều phối viên chính của Hội Young Vietnam ADR (YVAG) từ năm 2019.

Hội thảo và tập huấn

● Ông Nguyễn Mạnh Dũng là thành viên Ban hoạch định chính sách của Dự án số 123 của Bộ Tư pháp, đã góp phần soạn thảo và góp ý thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư trong hội nhập kinh tế quốc tế cho Hội luật sư Thương mại quốc tế ở Việt Nam (2010-2015)

● Tổ chức hội thảo tập huấn về Hoà giải cho các Thẩm phán của Toà án Nhân dân Tối cao

● Tổ chức hội thảo tập huấn về Công ước New York 1958 cho Toà án Nhân dân tối cao (2016-2017)

Learn more