Cam kết cộng đồng

Trang chủ  |  Về chúng tôi  |  Cam kết cộng đồng
  • Tham gia trực tiếp vào quá trình lập pháp của pháp luật Việt Nam.

    Global Arbitration Review

  • Được trang bị tốt để cung cấp các giải pháp thiết thực và hiệu quả cho các vấn đề pháp lý.

    Global Arbitration Review

Sự tham gia vào xã hội của công ty chúng tôi được hướng dẫn bởi cam kết của chúng tôi trong việc định hình môi trường pháp lý ở Việt Nam và đào tạo thế hệ những người hành nghề pháp lý tiếp theo.

Our Contribution to Law

Trực tiếp tham gia soạn thảo luật trọng tài thương mại hiện hành, và đóng góp không nhỏ vào Nội quy trọng tài năm 2017 của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.

Hướng dẫn Việt Nam công nhận và thi hành các nghi thức phán quyết của Trọng tài nước ngoài. (2019-2020)

Learn more

Thành viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), bình luận về Dự thảo Quy tắc Trọng tài và Hòa giải. (2015-2016)

Learn more

Làm việc với các chuyên gia tư vấn quốc tế để thiết kế Sổ tay dựa trên việc giải quyết các vụ án liên quan đến Hòa giải và Trọng tài cho Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. (2015-2017)

Learn more

Nguyễn Mạnh Dũng, thành viên Tổ biên tập Ban soạn thảo Bộ Tư pháp Việt Nam, đã giúp soạn thảo Nghị định số 22/2017 của Chính phủ về Thiền thương mại tại Việt Nam. (2014-2017)

Learn more

Đã giúp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Dự thảo Nghị quyết 01 / 2014NQ-HĐTP. (2013-2014)

Learn more

Nguyễn Mạnh Dũng, thành viên Ban soạn thảo của Bộ Tư pháp Việt Nam (MOJ), đã giúp soạn thảo Nghị định số của Chính phủ. 63 - luật Trọng tài mới thay thế luật trước đây về Trọng tài năm 2003. (2010-2011)

Learn more

Nguyễn Mạnh Dũng là Ủy viên Thường trực Ban Biên tập Ban soạn thảo Luật Trọng tài của Hội Luật gia Việt Nam (VLA). Được hỗ trợ trong việc soạn thảo luật Trọng tài mới vào năm 2010 - thay thế luật trước đó về Trọng tài vào năm 2003.

Learn more

Grooming the Next Generation

Học bổng Kỷ nguyên Toàn cầu

Được tài trợ và đã tham gia với tư cách là trọng tài viên / giám khảo trong các cuộc thi tranh luận do các trường đại học luật Việt Nam tổ chức từ năm 2012.

Learn more
Nhóm ADR trẻ Việt Nam

Trang Nguyen Co-Founder, và
Điều hành viên chính của Nhóm ADR Trẻ Việt Nam (YVAG) từ năm 2019.

Learn more
Hội thảo và đào tạo

Nguyễn Mạnh Dũng là thành viên Ban hoạch định chính sách của Dự án số 123 của Bộ Tư pháp, đã góp phần soạn thảo và góp ý thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư trong hội nhập kinh tế quốc tế […]

Learn more