Phương thức giải quyết thay thế

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Phương thức giải quyết tranh chấp

Dzungsrt & Associates nổi tiếng với những nhà đàm phán khéo léo và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hòa giải tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm thực tế sâu sắc và kiến thức sâu sắc của chúng tôi về phương thức giải quyết thay thế sẽ hỗ trợ các tranh chấp của khách hàng một cách thân thiện mà không cần đến các thủ tục kéo dài và tốn kém.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội