Bán tàu, mua hàng và tài chính
Trên đất liền

Trang chủ  |  Trên đất liền  |  Bán tàu, mua hàng và tài chính

Với lịch sử lâu năm phục vụ trong lĩnh vực vận chuyển, đội ngũ chuyên trách về tài chính tàu biển của chúng tôi cung cấp kiến thức thực tế và cách tiếp cận thương mại, mang lại các giải pháp hiệu quả cho khách hàng của chúng tôi, từ các cuộc đàm phán ban đầu đến hoàn tất giao dịch mua bán tàu.

Công ty chúng tôi đại diện cho nhiều khách hàng (người mua, người bán, ngân hàng) trong việc mua bán tất cả các loại tàu (tàu chở hàng rời, tàu container, tàu chở dầu, cung cấp và hỗ trợ). Chúng tôi cung cấp lời khuyên và dịch vụ hạng nhất cho khách hàng về các vấn đề đang gặp phải trong toàn ngành.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội