Tài chính & Mua bán Tàu biển

Trang chủ  |  Dry Works  |  Tài chính & Mua bán Tàu biển

Với lịch sử lâu năm phục vụ trong lĩnh vực hàng hải, đội ngũ chuyên trách về tài chính tàu biển của chúng tôi cung cấp kiến thức thực tế và cách tiếp cận hiệu quả, mang lại các giải pháp hữu hiệu cho khách hàng của chúng tôi, từ giai đoạn đàm phán ban đầu đến hoàn tất giao dịch mua bán tàu.

Công ty chúng tôi đại diện cho nhiều khách hàng (bên mua, bên bán, ngân hàng) trong giao dịch mua bán mọi loại tàu (tàu chở hàng rời, tàu container, tàu chở dầu, cung cấp và hỗ trợ).

Chúng tôi cung cấp tư vấn và dịch vụ hàng đầu cho khách hàng về các vấn đề đang gặp phải trong lĩnh vực.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Dry Works Khác