Doanh nghiệp & Thương mại

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Doanh nghiệp & Thương mại
  • Hợp tác với các công ty Việt Nam và có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều ngành khác nhau, Dzung & Associates cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư thương mại

Dịch vụ của chúng tôi

  • Thành lập doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp liên doanh và công ty hợp danh
  • Đưa ra tư vấn pháp lý về mọi vấn đề liên quan đến vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Giải quyết tranh chấp liên quan đến các giao dịch M&A, hợp đồng mua bán phần vốn góp, v.v..

Những hoạt động chúng tôi đã tham gia:

  •   Thành lập và vận hành doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  •   Các vấn đề liên quan đến thành phần và hoạt động của cổ đông và ban giám đốc và các vấn đề quản trị doanh nghiệp
  •   Đầu tư
  •   Hợp đồng liên doanh
  •   Hợp đồng thương mại

Luật sư chủ chốt

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh