Doanh nghiệp và Thương mại

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Doanh nghiệp và Thương mại
  • Hợp tác với các công ty Việt Nam và có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều ngành khác nhau, Dzung & Associates cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp và thương mại.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Việc thành lập các công ty,
  • Thiết lập liên doanh và quan hệ đối tác,
  • Tư vấn pháp lý mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm:

  • Thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước,
  • Thành phần, hoạt động và các vấn đề quản trị công ty khác của cổ đông và hội đồng quản trị,
  • Đầu tư,
  • Các thỏa thuận liên doanh,
  • Các thỏa thuận thương mại.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh