Lao động & Việc làm

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Doanh nghiệp & Thương mại  |  Lao động & Việc làm

Tư vấn có giá trị nhất là  để ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng phát sinh

Công ty chúng tôi tư vấn cho khách hàng, đặc biệt là các công ty công nghệ, về tất cả các khía cạnh liên quan đến luật lao động.

Chúng tôi có kinh nghiệm về nhiều vấn đề liên quan đến lực lượng lao động và cung cấp tư vấn sáng tạo, đầy đủ thông tin để giúp khách hàng điều hướng bối cảnh luôn thay đổi của luật lao động và việc làm cũng như đạt được các mục tiêu kinh doanh của họ.

Các luật sư của chúng tôi đã nhiều lần được đánh giá cao vì đã triển khai các phương pháp tiếp cận sáng tạo đối với các vụ việc quan trọng và có khả năng xảy ra vấn đề cũng như kiến thức chuyên sâu của họ trong tất cả các lĩnh vực luật việc làm.

Chúng tôi luôn tin rằng tư vấn có giá trị nhất thường là tư vấn nhằm ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng phát sinh.

 

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến lao động và việc làm:

  • Chấm dứt hợp đồng lao động
  • Thay đổi cấu trúc hoặc công nghệ
  • Hợp nhất công ty
  • Tranh chấp lao động
  • Áp dụng các biện pháp kỷ luật
  • Tranh tụng lao động
  • Nhân viên tuân thủ,
  • Các vấn đề điều tra nhân viên
  • Điều chuyển nhân viên

Luật sư chủ chốt

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh