Việc làm & Thương tích Cá nhân

Trang chủ  |  Dry Works  |  Việc làm & Thương tích Cá nhân

Ở Việt Nam, các vấn đề pháp lý về Việc làm và Thương tích cá nhân chưa được quy định cụ thể mà đa phần là sự giao thoa giữa Bộ luật Hàng hải và Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan.

Trên thực tế, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp khẩn cấp liên quan đến thuyền viên, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid 19, việc nhập và xử lý yêu cầu là vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, với uy tín và mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng hơn 20 năm hoạt động, chúng tôi luôn được đánh giá là chuyên nghiệp và hoàn thành tốt các yêu cầu của khách hàng.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Dry Works Khác