Việc làm và Thương tật Cá nhân
Trên đất liền

Trang chủ  |  Trên đất liền  |  Việc làm và Thương tật Cá nhân

Ở Việt Nam, các vấn đề pháp lý về Việc làm và thương tích cá nhân chưa được quy định cụ thể mà là sự giao thoa giữa Bộ luật Hàng hải và Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan.

Trên thực tế, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp khẩn cấp liên quan đến phi hành đoàn, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid 19, việc nhập và xử lý yêu cầu là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với uy tín và mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng hơn 20 năm hoạt động, chúng tôi luôn được đánh giá là chuyên nghiệp và hoàn thành tốt các yêu cầu của khách hàng.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội