Tòa án phụ lục hòa giải
phương thức giải quyết thay thế

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Phương thức giải quyết tranh chấp  |  Tòa án phụ lục hòa giải

Theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020 / QH14 năm 2021, hòa giải do Tòa án phụ trách được tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ án, mang lại cho các bên một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả bằng cách giải quyết vụ án một cách thân thiện với sự hỗ trợ. của một người hòa giải.

Kinh nghiem cua chung toi

Công ty của chúng tôi đã hợp tác với Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao trong việc thiết lập khuôn khổ hòa giải do Tòa án sáp nhập. Các luật sư của chúng tôi cũng được đào tạo về hòa giải một cách bài bản và chuyên nghiệp nên chúng tôi rất tự tin vào sự hiểu biết của mình về khuôn khổ pháp lý trong hình thức hòa giải này.

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội