Hòa giải tại Tòa án

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Giải quyết Tranh chấp  |  Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR)  |  Hòa giải tại Tòa án

Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 xây dựng cơ chế chính thức cho hòa giải tại Tòa án. Theo đó, hòa giải tại Tòa án được tiến hành trước khi tòa thụ lý vụ việc, tạo cơ hội cho các bên tranh chấp khác giải quyết vụ việc một cách có thiện chí với sự hỗ trợ của hòa giải viên. Được tìm hiểu một cách thích hợp, đây có thể là một phương pháp giải quyết tranh chấp rất hiệu quả.

Dzungsrt & Associates hợp tác với Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân Tối cao trong việc thiết lập khuôn khổ hòa giải tại Tòa án. Các luật sư của chúng tôi cũng được đào tạo về hòa giải một cách bài bản và chuyên nghiệp nên chúng tôi rất tự tin vào sự hiểu biết của mình về khuôn khổ pháp lý trong hình thức hòa giải này.

Kiến thức của chúng tôi đã giúp chúng tôi phát triển tốt khả năng cũng như đưa vào thực tiễn. Chúng tôi được trang bị tốt để cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí cho các vấn đề pháp lý của khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Tư vấn thủ tục liên quan đến hòa giải tại tòa án
  • Trình bày tại phiên hòa giải tại Tòa án
  • Đề xuất (các) hòa giải viên để giải quyết tranh chấp
  • Soạn thảo / rà soát thỏa thuận giải quyết tranh chấp v.v…

Địa chỉ liên hệ chính

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác