Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN: “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN – PHẦN 9: THÁI LAN VÀ VIỆT NAM” CỦA HỌC VIỆN SIAC

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN: “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN – PHẦN 9: THÁI LAN VÀ VIỆT NAM” CỦA HỌC VIỆN SIAC

Tin tức | Tháng Mười 27, 2021 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN: “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN – PHẦN 9: THÁI LAN VÀ VIỆT NAM” CỦA HỌC VIỆN SIAC

Chúng tôi rất vinh dự được tham gia với tư cách là một trong những giảng viên của khóa học trực tuyến có tiêu đề “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN – PHẦN 9: THÁI LAN VÀ VIỆT NAM” vào thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021, do Học viện SIAC tổ chức.

Loạt bài giảng về “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN” nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về luật trọng tài tại các thẩm quyền tài phán khác nhau ở Châu Á, tập trung vào lý thuyết và thực tiễn về việc cho thi hành phán quyết trọng tài trong các khu vực tài phán này. Định nghĩa về “phán quyết trọng tài”, căn cứ để không thi hành phán quyết, căn cứ để hủy bỏ phán quyết, cũng như thái độ và cách tiếp cận của tòa án quốc gia trong việc áp dụng những căn cứ này, sẽ được xem xét.
Dzungsrt & Associates tự hào là một trong những công ty đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực cho thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam sau khi các luật liên quan có hiệu lực. Nhóm Trọng tài của Dzungsrt:
Nguyễn Ngọc Minh – Phụ trách lĩnh vực Giải quyết tranh chấp
Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Trọng tài
Đặng Vũ Minh Hà – Trưởng phòng ADR (Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án)

Scroll to top