Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng – Tham gia Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022 (VAS 2022) trong vai trò diễn giả

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng – Tham gia Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022 (VAS 2022) trong vai trò diễn giả

Tin tức | Tháng Tư 14, 2022 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES

Chủ đề 02: Luận bàn về thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tài viên và Hội đồng trọng tài trong Trọng tài thương mại quốc tế.

Nội dung:

Thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tài viên & Hội đồng Trọng tài

Thảo luận – Góc nhìn so sánh

Thời gian: Thứ Năm, 21/4/2022 – 14:00 – 16:20

Scroll to top