Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  Luật sư Nguyễn Ngọc Minh của Dzungsrt & Associates rất hân hạnh được tham gia với tư cách diễn giả cho Chủ đề 1 – Các tiêu chuẩn của Trọng tài viên quốc tế & luật sư tranh tụng Trọng tài quốc tế – thuộc Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022 của VIAC

Luật sư Nguyễn Ngọc Minh của Dzungsrt & Associates rất hân hạnh được tham gia với tư cách diễn giả cho Chủ đề 1 – Các tiêu chuẩn của Trọng tài viên quốc tế & luật sư tranh tụng Trọng tài quốc tế – thuộc Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022 của VIAC

Tin tức | Tháng Tư 14, 2022 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES

Luật sư Minh là đại diện cho các khách hàng trong các Tố tụng Trọng tài quốc tế theo quy tắc của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) để giải quyết các tranh chấp xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam. Ngoài ra, Luật sư Minh đã và đang tham gia các vụ việc trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và các thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết tại các Tòa án của Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật sư Minh thường xuyên tư vấn về những vấn đề pháp lý đa dạng liên quan đến cả nội dung và thủ tục tố tụng.
Luật sư Minh tham gia vào nhiều vụ kiện có tiếng tăm, bao hàm các vấn đề đa dạng về pháp lý và thưc tiễn, liên quan đến các lĩnh vực như Dầu khí, Xây dựng và Bất động sản, Doanh nghiệp và Liên doanh, Mua bán hàng hóa và Bảo hiểm. Nhiều vụ việc mà Luật sư Minh tham gia được xem là “chưa có tiền lệ” tại Việt Nam.

Scroll to top