Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  Ông Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Minh được bổ nhiệm vào Tiểu ban mới năm 2022 của Ủy ban Trọng tài Thượng Hải

Ông Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Minh được bổ nhiệm vào Tiểu ban mới năm 2022 của Ủy ban Trọng tài Thượng Hải

Tin tức | Tháng Một 08, 2022 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Ông Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Minh được bổ nhiệm vào Tiểu ban mới năm 2022 của Ủy ban Trọng tài Thượng Hải

húng tôi rất hân hạnh khi hai luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates là ông Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Minh được bổ nhiệm vào Tiểu ban mới năm 2022 của Ủy ban Trọng tài Thượng Hải
Xin mời tham khảo thông báo chính thức: http://www.accsh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=396&menu=gg-45-

Scroll to top