Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Tin tức  |  Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”)

Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”)

Tin tức | Tháng Năm 18, 2019 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”)

Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”) cho lĩnh vực hành nghề Trọng tài và thẩm quyền tài phán ở Việt Nam. Là một luật sư có kinh nghiệm, chủ yếu phụ trách giải quyết tranh chấp, ông Nguyễn Ngọc Minh, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn để được ghi danh tại AIAC: (1) Có bằng đại học; (2) Có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài và (3) Là thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Trên thực tế, ông Minh đã giúp cho nhiều phán quyết có lợi cho khách hàng của chúng tôi được bảo đảm và mang lại cho họ thắng lợi.
Trong sự kiện này, ông Minh nói rằng ông rất vui khi mình là Luật sư Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện để được ghi danh tại AIAC hành nghề trong thẩm quyền tài phán tại Việt Nam, điều đó có nghĩa là khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tiếp cận dịch vụ hiệu quả tại Việt Nam.
Việc kết nạp vào danh sách Hội đồng của AIAC là theo lời mời từ Giám đốc AIAC hoặc theo đơn yêu cầu có sự xem xét và phê duyệt của Giám đốc AIAC. Là một bước tiến trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (AIAC) đã tiếp nối công việc của tiền thân của mình là Trung tâm Trọng tài Khu vực Kuala Lumpur (KLRCA) với mục tiêu mở rộng phạm vi hơn nữa và dẫn đường tương lai.
https://www.aiac.world/panellist/7054

Scroll to top