Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  BÀI VIẾT CỦA DZUNGSRT & ASSOCIATES ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ SHIPPING LAW REVIEW (ẤN PHẨM THỨ 10)

BÀI VIẾT CỦA DZUNGSRT & ASSOCIATES ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ SHIPPING LAW REVIEW (ẤN PHẨM THỨ 10)

Hiểu biết pháp lý / Vận tải | Tháng Sáu 30, 2023 | By Dzungsrt & Associates
BÀI VIẾT CỦA DZUNGSRT & ASSOCIATES ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ SHIPPING LAW REVIEW (ẤN PHẨM THỨ 10)

Dzungsrt trân trọng giới thiệu bài viết của chúng tôi được tái bản lần thứ hai (có cập nhật) được đăng tại tạp chí Shipping Law Review. Bài viết do Luật sư Đặng Vũ Minh Hà – Trưởng phòng Hàng hải và ADR và trợ lý luật sư Trần Trung Hiếu đồng tác giả sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin tổng quan và cập nhật về hệ thống pháp luật hàng hải tại Việt Nam.  Cụ thể, bài viết đi sâu vào nội dung về các quy định và thực tiễn trong việc giao kết, thực hiện các loại hợp đồng trong lĩnh vực hàng hải, việc áp dụng các quy định, công ước quốc tế về hàng hải tại Việt Nam, và đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp hàng hải tại Việt Nam. 

Tạp chí Shipping Law Review cung cấp những góc nhìn pháp lý về thị trường hàng hải tại các khu vực và quốc gia trên thế giới, tổng quan về thủ tục xử lý tranh chấp hàng hải tại các thẩm quyền tài phán khác nhau và đưa ra những nhận định về những xu hướng phát triển đối với ngành hàng hải trong tương lai.

Ngoài việc xử lý các công việc khách hàng, các luật sư của chúng tôi cũng luôn không ngừng nghiên cứu và trau dồi và chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm của chúng tôi trong các lĩnh vực pháp luật có liên quan, tạo tiền đề vững chắc cho các tư vấn của chúng tôi cho khách hàng.

Scroll to top