Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  DZUNGSRT & ASSOCIATES ĐÓNG GÓP BÀI VIẾT CHO ẤN PHẨM GLOBAL ARBITRATION REVIEW (GAR) “ĐÁNH GIÁ NĂM 2024 VỀ TRỌNG TÀI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG”

DZUNGSRT & ASSOCIATES ĐÓNG GÓP BÀI VIẾT CHO ẤN PHẨM GLOBAL ARBITRATION REVIEW (GAR) “ĐÁNH GIÁ NĂM 2024 VỀ TRỌNG TÀI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG”

Giải quyết tranh chấp / Hiểu biết pháp lý | Tháng Sáu 14, 2023 | By Dzungsrt & Associates
DZUNGSRT & ASSOCIATES ĐÓNG GÓP BÀI VIẾT CHO ẤN PHẨM GLOBAL ARBITRATION REVIEW (GAR) “ĐÁNH GIÁ NĂM 2024 VỀ TRỌNG TÀI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG”

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đóng góp của mình cho Ấn phẩm “Đánh giá năm 2024 về Trọng tài Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương” của GAR. Chương Việt Nam thảo luận về sự khác biệt trong thủ tục hủy và công nhận khả năng xét xử trọng tài của các tranh chấp liên quan đến đất đai ở Việt Nam, bao gồm Quyết định 09/2023/QD-PT ngày 17 tháng 1 năm 2023 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội. Các tác giả xem xét những tiến bộ chính trong trọng tài thương mại và nhà đầu tư với nhà nước ở Việt Nam, việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Các tác giả cũng tìm kiếm một số quyết định gần đây của tòa án trong các thủ tục hủy và công nhận xuất phát từ việc tòa án từ chối công lý trong các thủ tục như vậy không nằm ngoài khả năng xảy ra.

Ấn phẩm Đánh giá năm 2024 về Trọng tài Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương” cung cấp thông tin và những ý kiến từ 58 chuyên gia hàng đầu khu vực. Ấn phẩm cung cấp một cái nhìn chi tiết về những gì đã diễn ra ở một số địa điểm trọng tài quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bài viết này là kết quả của kinh nghiệm hành nghề và những cống hiến của chúng tôi cho việc nghiên cứu và giáo dục pháp luật tại Việt Nam. Công nhận: Trích từ GAR’s The Asia-Pacific Arbitration Review 2024. Toàn bộ ấn phẩm có tại https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2024

Scroll to top