Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  GETTING THE DEAL THROUGH – TRỌNG TÀI 2015

GETTING THE DEAL THROUGH – TRỌNG TÀI 2015

Giải quyết tranh chấp / Hiểu biết pháp lý | Tháng Một 15, 2015 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
GETTING THE DEAL THROUGH – TRỌNG TÀI 2015

Chúng tôi rất hân hạnh được đóng góp Chương về Việt Nam trong Ấn phẩm mới xuất bản năm 2015 Getting the Deal Through: Trọng tài 2015

Điều khoản cho phép

Được Law Business Research Ltd cho phép sao chép lại. Bài viết này lần đầu tiên được công bố trong Getting the Deal Through – Trọng tài 2015, (xuất bản vào tháng Một năm 2015; với sự đóng góp của: Gerhard Wegen và Stephan Wilske của Gleiss Lutz). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.gettingthedealthrough.com.

Scroll to top