Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  HỘI THẢO Góp ý hoàn thiện Báo cáo “Nghiên cứu và đề xuất cơ chế, mô hình giải quyết tranh chấp dân sự theo thủ tục rút gọn tại Tòa án Việt Nam” – Do Tòa án Nhân dân Tối cao và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức
Scroll to top