Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Nhóm Trọng tài Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APRAG), ngoài việc là một nơi/diễn đàn để trao đổi ý tưởng/kinh nghiệm hoặc đại diện tại Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) còn có thể hỗ trợ các nước đang phát triển nhiều hơn nữa hay không?
Scroll to top