Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Trọng tài – 2013

Trọng tài – 2013

Hiểu biết pháp lý | Tháng Một 14, 2013 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Trọng tài – 2013

Chúng tôi tự hào giới thiệu ấn phẩm mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực luật trọng tài.

Điều khoản cho phép:

Được Law Business Research Ltd cho phép sao chép lại. Bài viết này lần đầu tiên được công bố trong Getting the Deal Through – Trọng tài 2013, (xuất bản vào tháng Hai năm 2013; với sự đóng góp của: Gerhard Wegen, Stephan Wilske và Gleiss Lutz).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.GettingTheDealThrough.com

Scroll to top