Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật

Trang chủ  |  Tài nguyên  |  Góc nhìn Chuyên gia / Pháp luật  |  Đánh giá của Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2022

Đánh giá của Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2022

Giải quyết tranh chấp / Hiểu biết pháp lý | Tháng Bảy 22, 2022 | By DZUNGSRT & ASSOCIATES
Đánh giá của Trọng tài Châu Á – Thái Bình Dương 2022

Sự phát triển của trọng tài ở Việt Nam: thích ứng với những thách thức toàn cầu

Công nhận: Trích từ GAR’s The Asia-Pacific Arbitration Review 2022, xuất bản lần đầu vào tháng 6 năm 2021. Toàn bộ ấn phẩm có tại: https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2022

Tóm tắt

Đại dịch covid-19 cùng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đã tập trung sự chú ý
về giải quyết tranh chấp trực tuyến và các phiên điều trần ảo. Tuy nhiên, những giải pháp này có thể dẫn đến việc
trở ngại ở Việt Nam. Tòa án nhân dân tối cao đã đặt ra tiền lệ liên quan đến trọng tài liên quan đến tranh chấp người tiêu dùng vào năm 2020 và chính phủ đã ban hành nhiều hướng dẫn hơn để ngăn chặn sự xuất hiện của các trọng tài hiệp ước đầu tư có tỷ lệ cổ phần cao.

Điểm thảo luận

• Những trở ngại về mặt pháp lý và thực tế đối với việc tiến hành các phiên điều trần ảo trong đại dịch covid-19

• Các bên bỏ qua các bước tiền trọng tài theo thỏa thuận trọng tài nhiều cấp khi các bước này không còn khả thi nữa (Quyết định số 02/2020 / QĐ-PQTT của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội)

• Kiến thức thực tế so với kiến ​​thức mang tính xây dựng về việc không tuân thủ để từ bỏ quyền phản đối trong quá trình tố tụng từ bỏ (Quyết định số 163/2020 / QĐ-PQTT của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

• Các tòa án đưa ra quan điểm không nhất quán về quyết định của ủy ban trọng tài trong việc tìm hiểu thực tế

• Tiền lệ số 42/2021 / AL của Tòa án nhân dân tối cao, tiền lệ đầu tiên liên quan đến trọng tài liên quan đến tranh chấp của người tiêu dùng

• Các giải pháp của chính phủ để ngăn chặn sự gia tăng của trọng tài hiệp ước đầu tư

Tham khảo trong các bài viết dưới đây:

• Luật Trọng tài Thương mại số 54/2010 / QH12, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010

• Luật số 59/2010 / QH12 về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

• Tiền lệ số 42/2021 / AL do Tòa án nhân dân tối cao công bố

• Quyết định số 163/2020 / QĐ-PQTT của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 2 năm 2020

•Quyết định số 02/2020 / QĐ-PQTT của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 23 tháng 4 năm 2020

• Quyết định số 04/2020 / QĐ-PQTT của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 29 tháng 5 năm 2020

• Quyết định số 09/2020 / QĐ-PQTT của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2020

Người đóng góp:

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Mai Anh

Tài liệu:

Tải tài liệu

Đường dẫn trên trang chính thức: https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2022

Scroll to top